استاندارد بازرسی لیفتراک ANSI/ITSDF B56.1-2009


بازرسی استاندارد لیفتراک ANSI/ITSDF B56.1-2009

(ANSI/ITSDF B56.1-2009) (ANSI / ITSDF B56.1-2005) استاندارد ایمنی برای لیفتراک های ارتفاع پایین و ارتفاع بالا– این مقاله ترجمه بخش تست و بازرسی این استاندارد می باشد که توسط شرکت نیک بینش کارن تهیه شده است. جهت دریافت خدمات صدور گواهی سلامت لیفتراک ، تست لیفتراک طبق استاندارد های روز دنیا با ما تماس بگیرید

6-2 نگهداری و بازرسی لیفتراک

تعمیر و بازرسی تمامی لیفتراک های صنعتی مورد نیاز باید با توجه به شیوه های زیر انجام شود.

(الف) نگهداری برنامه ریزی شده، روانکاری و سیستم بازرسی باید دنبال شود؛ توصیه های سازنده را در نظر بگیرید.

(ب) فقط پرسنل آموزش دیده و مجاز به نگهداری، تعمیر، تنظیم و بازرسی لیفتراک های صنعتی و مطابق با مشخصات تولید کننده مجاز می باشند.

6-2-1 هنگام بارگیری لیفتراک ها برای تعمیر یا بازرسی، لیفتراک ها باید به صورت ایمن، مطمئن و پایدار برداشته شوند. از بین بردن اجزایی مانند وزنه یا مقیاس ها، مرکز ثقل را تغییر می دهد و ممکن است یک وضعیت ناپایدار ایجاد کند.

 6-2-2  قبل از شروع بازرسی و تعمیر لیفتراک

(الف) چرخ ها را از کف جدا کنید یا باطری را جدا کنید و از باز دارنده ها یا سایر دستگاه های موقعیت یابی لیفتراک قطعی استفاده کنید.

(ب) قبل از کار بر روی آنها، بارگیری معکوس، بدنه (ها) یا شاسی را مسدود کنید.

(پ) قبل از قطع هرگونه بخشی از سیستم سوخت موتور لیفتراک های بنزینی با سیستم سوخت رسانی گرانشی، احتیاط را برای از بین بردن هر گونه احتمال فرار سوخت ناخواسته انجام دهید.

(ت) قبل از قطع هرگونه بخشی از سیستم سوخت موتورهای گازوئیل LP، دریچه مخزن LP را ببندید و موتور را تا زمانی که سوخت در سیستم تخلیه شود و موتور متوقف شود، ببندید. اگر موتور اجرا نشود، دریچه مخزن LP را ببندید و به آرامی در ناحیه غیر خطرناک تخلیه کنید.

(ث) باتری را قبل از کار بر روی سیستم الکتریکی جدا کنید.

(ج) اتصال شارژر فقط باید به اتصال باتری متصل شود و هرگز به لیفتراک متصل نشود.

 

6-2-3  عملیات لیفتراک برای بررسی عملکرد باید در یک منطقه مجاز انجام شود که در آن محوطه ایمنی وجود داشته باشد.

(الف) قبل از شروع عملیت لیفتراک :

(1) در موقعیت عملیاتی باشد

(2) خلاص کردن لیفتراک های مجهز به انتقال دستی و یا اعمال ترمز در تغییر نیرو یا لیفتراک های انتقال و کامیون برقی

(3) کنترل اضافی را در حالت خنثی قرار دهید

(4) موتور را روشن کنید  یا سوئیچ لیفتراک های الکتریکی را به سمت “ON” بچرخانید

(5) بررسی عملکرد سیستم های بالابر و شیب، وسیله حمل بار، فرمان، دستگاه های هشدار دهنده و ترمز

(ب) قبل از ترک کامیون:

(1) توقف لیفتراک

(2) به طور کامل درگیری بار را کاهش دهید

(3) جهت کنترل را در حالت خنثی قرار دهید

(4) ترمز پارکینگ را اعمال کنید

(5) موتور را خاموش یا متوقف کنید

(6) مدار کنترل یا احتراق را خاموش کنید

(7) اگر کامیون باید بر روی شیب قرار گیرد، چرخ ها را با چیزی مسدود کنید

6-2-4  اجتناب از خطرات آتش سوزی و وجود تجهیزات حفاظت آتش نشانی در محل کار ، برای بررسی سطح از شعله باز استفاده نکنید و یا نشتی از هر مایعی، به ویژه سوخت و الکترولیت باتری را بررسی کنید. از مواد معدنی یا مایعات تمیز کننده قابل اشتعال برای تمیز کردن قطعات استفاده نکنید.

6-2-5  تهویه مناسب محل کار و گازهای خروجی اگزوز

(الف) اگزوز موتورهای لیفتراک قدرت احتراق داخلی شامل مونوکسید کربن، گاز بی رنگ، بی بو، بی مزه و سمی می باشد. مونوکسید کربن می تواند در مناطقی که تهویه ضعیف دارند متمرکز شود. قرار گرفتن در معرض مونوکسید کربن می تواند منجر به آسیب جدی یا خطرات بهداشتی، از جمله مرگ شود.

(ب) علائم شایع مونوکسید کربن ممکن است شامل سردرد، سرگیجه و حالت تهوع باشد. بوی داخلی اگزوز موتور احتراق می تواند به  معنی وجود مونوکسید کربن باشد.

 

(پ) اگر پرسنل تعمیر و نگهداری این علائم را تجربه کنند، باید آنها را به هوای تازه انتقال دهند، به پزشک مراجعه کنند و با کارفرمای خود تماس بگیرند تا او بتواند “مقادیر آستانه ای را کنترل کند” (توجه داشته باشید که موتور احتراق داخلی خاموش شود).

(ت) سطوح نگهداری بر مونواکسید کربن تاثیر می گذارد. مراحل نگهداری و تنظیم سازنده را دنبال کنید. (به بند 7-2-4مراجعه شود)

6-2-6 کنترل سیلندر گاز LP با مراقبت. آسیب های فیزیکی مانند دندانه، خراش و یا کنده شدن ها ممکن است خطرناک ترین مخزن را تضعیف کنند و استفاده از آن  را خطرناک کنند.

6-2-7  ترمز ها، مکانیزم های فرمان، مکانیزم های کنترل، دستگاه های هشدار دهنده، چراغ ها، فرماندار ها، دستگاه های بارگیری بالابر، حفاظ ها و وسایل ایمنی، مکانیسم های بالابر و شیب، قطع متقابل محورها و اعضای فریم باید با داشتن وضعیت امن به دقت و به صورت منظم مورد بازرسی و نگهداری قرار گیرد.

6-2-8 بازرسی و تعمیر چنگال در سرویس در لیفتراک های چنگالی

(الف) چنگال های در حال استفاده باید در فواصل زمانی بیش از 12 ماه (برای عملیات یک شیف) و یا هر زمان که نقص یا تغییر شکل دائمی شناسایی شود مورد بازرسی قرار بگیرند. برنامه های عملیاتی شدید نیاز به بازرسی مکرر دارند.

(ب) امتیاز بار فردی چنگال هنگامی که چنگال به صورت جفت استفاده می شود (آرایش نرمال)، ظرفیت نامی هر چنگال باید حداقل نیمی از ظرفیت اسمی کارخانه سازنده لیفتراک می شود، و در امتیاز بار فاصله مرکز بر روی پلاک بالابرها نشان داده شده است.

6-2-8-1  بازرسی
بازرسی چنگال باید با توجه به پرسنل آموزش دیده با هدف تشخیص هر گونه آسیب، شکست، تغییر شکل، و غیره انجام شود، که ممکن است باعث کاهش استفاده بی خطر شود.  هر چنگکی که این نقص را نشان می دهد باید از خدمت خارج شود و نباید به خدمت بازگردانده شود، مگر اینکه رضایت بخشی مطابق با بند  6-2-8-2 تعمیر شود.

(الف ) ترک های سطحی چنگال باید به صورت بصری برای ترک ها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم مورد بررسی ، تحت فرآیند تست غیرمخرب جهت تشخیص ترک قرار گیرد که در آن توجه ویژه ای به پاشنه و جوش که اجزای نصبی را به چنگال خالی وصل می کند داده می شود.  این بازرسی برای ترک باید همچنین شامل هر مکانیزم نصب خاص از چنگال خالی به حامل چنگال از جمله نصب نوع پیچ و ساخت ترتیبات نصب بالایی برای قلاب و یا شفت نوع واگن باشد. اگر ترک های سطحی شناسایی شده است،  چنگال نباید به سرویس برگردانده شود .

(ب) راست بودن تیغه و ساق چنگال.  مستقیما از سمت بالایی تیغه و سمت جلو چنگال بررسی می شود . اگر انحراف از راستا بیش از 5/0٪  از طول تیغه و  یا ارتفاع پایه بود، به این  ترتیب، چنگال باید تا زمانی که چنگال مطابق با  بند6-2-8-2 تعمیر نشود نباید به خدمت بازگردد.
(پ) زاویه چنگال (قسمت بالایی تیغه برای بارگذاری سمت پایه چنگال ). هر نوع چنگال دارای انحراف بیشتر از 3 درجه از مشخصات اصلی نباید به سرویس بازگردانده شود. چنگال رد شده باید با توجه به  بند 6-2-8-2 تنظیم مجدد و آزمایش شود.

(ت) نکات تفاوت ارتفاع چنگال تفاوت ارتفاع یک مجموعه از چنگال ها هنگام نصب بر روی حامل چنگال باید بررسی شود. اگر تفاوت در ارتفاع نوک بیش از 3٪ از طول تیغه باشد، مجموعه چنگال ها نباید به خدمت بازگردانده شوند تا مطابق با بند  6-2-8-2 اصلاح شوند .

(ث) قفل موقعیت (اگر به طور اورجینال تعبیه شده باشد). باید تایید شود که قفل موقعیت به خوبی تعمیر شده و درست کار می کند. در صورت یافت هر گونه خطا ، چنگال باید از خدمت خارج شود تا تعمیرات رضایت بخش انجام شود.

(ج) ساییده شدن
1- تیغه چنگال و ساق چنگال لیفتراک : تیغه چنگال و ساق (پایه چنگک)باید به طور کامل برای سایش چک شود و توجه ویژه ای به نزدیکی پاشنه یا پایین پایه شود. اگر ضخامت به 90٪ ضخامت اصلی کاهش یابد، قلاب نباید به سرویس بازگردد.
2- قلاب چنگال (زمانی که به صورت اورجینال تعبیه شده باشد).  ظاهر پشتیبانی از قلاب بالا و ظاهر نگهدارنده هر دو قلاب باید برای ساییدن، خرد شدن و سایر تغییرات محلی مورد بررسی قرار می گیرد. اگر ترک ها تا حدی آشکار باشند که فاصله بین چنگال و چنگال حامل بیش از حد باشد، چنگال باید پس از تعمیر مطابق با بند 6-2-8-2 به سرویس بازگردد.

(چ) خوانایی علامت گذاری (هنگامی که نوشته اصلی ارائه شده). اگر نشانه گذاری چنگال مطابق با بند 7-2-7-2 به وضوح معلوم نیست، باید تمدید شود. مارک باید به هر دستورالعمل از منبع اصلی تمدید شود.

6-2-8-2 تعمیر و تست لیفتراک

(الف)  تعمیرات :  فقط سازنده چنگال و یا یک متخصص با صلاحیت برابر باید تصمیم بگیرد که آیا چنگال برای استفاده مداوم تعمیر می شود؟ و تعمیرات تنها توسط این افراد انجام می شود. توصیه نمی شود که ترک های سطحی یا سایش با جوش تعمیر شود. هنگامی که تعمیرات لازم برای بازنشانی لازم است، پس از آن، چنگال باید تحت شرایط معینی مورد استفاده قرار گیرد.
(ب) تست بارگیری : یک چنگال که تحت تعمیرات غیر از تعمیر یا جایگزینی قفل موقعیت و  یا علامت گذاری قرار گرفته است، پس از ارسال و گذراندن آزمایشات شرح داده شده در بند 7-2-7-3 در سرویس قرار می گیرد، مگر آنکه بار آزمون باید 5/2 برابر بار ظرفیت امتیاز مشخص شده در چنگال باشد.

6-2-9 لیفتراک های ویژه یا دستگاه های طراحی شده و مورد تایید برای عملیات مناطق خطرناک باید توجه ویژه ای جهت اطمینان از حفظ نگهداری اصلی ، تاییدیه های ایمنی داشته باشند.
6-2-10 سیستم های سوخت باید برای نشت و شرایط قطعات بررسی شوند. توجه ویژه ای در صورت نشت در سیستم سوخت نیاز است. باید اقدامات لازم جهت جلوگیری از استفاده از لیفتراک تا زمانی که نشتی اصلاح شود انجام شود.
6-2-11 تمامی سیستم های هیدرولیکی باید در راستای عملکرد خوب به طور منظم بررسی و نگهداری شوند. سیلندرهای هیدرولیک، شیرها، شیلنگ ها، اتصالات و سایر اجزای هیدرولیکی باید بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که ریزش یا نشت تا حد زیادی به خطر نیافتد.

6-2-12  ظرفیت، عملیات، و دستورالعمل های مربوط به تعمیرات لیفتراک ها، برچسب ها یا برچسب دکمه ها باید در شرایط قابل خواندن نگهداری شوند.
6-2-13  باتری ها، موتورها، کنترل کننده ها، سوئیچ های محدود، دستگاه های محافظ، هدایت الکتریکی و اتصالات باید برای عملکرد خوب نگهداری شوند . توجه ویژه به شرایط عایق الکتریکی (د)

6-2-14 برای جلوگیری از آسیب رساندن به پرسنل یا خسارت به تجهیزات، هنگام تعویض مخاطبین در هر اتصال باتری، از مراحل اتصال تولید کننده استفاده کنید.

کامیون باید در شرایط تمیز برای به حداقل رساندن خطرات آتش سوزی و تشخیص قطعات شل یا خراب تسهیل نگهداری شود.
6-2-16 اصلاحات و افزودنی هایی که ظرفیت و عملکرد کامیون ایمن را تحت تاثیر قرار می دهند، بدون تایید کتبی پیشین سازنده انجام نمی شود. دستورالعمل های مربوط به ظرفیت، عملیات و تعمیر و نگهداری، برچسب ها یا برچسب های دیجیتال باید مطابق با آن تغییر یابد.
6-2-17  باید اطمینان حاصل شود که تمام اجزای جایگزین، از جمله لاستیک ها می توانند با قطعات اصلی و کیفیت حداقل برابر با آنچه در تجهیزات اصلی ارائه شده، قابل تعویض باشند. قطعات، از جمله لاستیک، باید طبق مراحل تولید کننده نصب شود.

6-2-18 هنگام برداشتن لاستیک ها، روش های ایمنی صنعتی را دنبال کنید.  مهمتر از همه، قبل از حذف، لاستیک پنوماتیک را کاملا خالی کنید.  پس از نصب و راه اندازی لاستیک و رینگ، از یک قفس ایمنی یا دستگاه محدود کننده در هنگام تورم استفاده کنید.
6-2-19 هنگام تغییر باطری لیفتراک های باتری -الکتریکی، باتری های جایگزین باید به وزن سرویس که در محدوده حداقل / حداکثر که توسط سازنده کامیون در اسم کامیون مشخص شده توجه کنید.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − شش =