بازرسی ایمنی جرثقیل


بازرسی ایمنی جرثقیل

شرکت ها و صنایعی که از جرثقیل ها استفاده می کنند همواره جهت حفظ ایمنی جانی و مالی باید بازرسی ایمنی جرثقیل را طبق استاندارد های بازرسی جرثقیل انجام دهند. جرثقیل ها باید به صورت مکرر و دوره ای در معرض تست و بازرسی جرثقیل قرار گیرند و این کار بر عهده شرکت های تست و بازرسی شخص ثالث صورت می پذیرد.

بازرسی ایمنی جرثقیل : بازرسی اولیه

قبل از استفاده اولیه از جرثقیل، تمام جرثقیل های جدید و تغییر یافته باید توسط یک بازرس مجرب مورد تست و بازرسی قرار گیرند تا از انطباق آنها  با مفاد استاندارد جرثقیل ها اطمینان حاصل گردد.

بازرسی ایمنی جرثقیل : بازرسی منظم

روند بازرسی ایمنی جرثقیل منظم به دو دسته کلی بر اساس بازه هایی که در آن باید بازرسی انجام شود تقسیم شده است. انجام این بازرسی های منظم به نوبه ای وابسته به ماهیت اجزای جرثقیل و درجه ای که آنها در معرض زوال با نقص و خوردگی قرار میگیرند می باشد.

دو طبقه بندی کلی در اینجا تعیین شده است که با فواصل مربوطه بین بازرسی ها به شرح زیر تعریف می شود:

الف) بازرسی ایمنی جرثقیل موبایل

1- بازرسی مکرر جرثقیل

روزانه تا ماهانه در فواصل زمانی معین، توسط یک بازرس مجرب تعیین شده از شرکت بازررسی ایمنی جرثقیل؛

2-  بازرسی دوره ای جرثقیل
بازه های یک تا دوازده ماه، و یا توصیه شده به طور خاص توسط سازنده و یا توسط یک فرد واجد شرایط است.

ب) بازرسی ایمنی جرثقیل های سقفی و جرثقیل دروازه ای

1-  بازرسی مکرر جرثقیل
آزمایشات ویژوال توسط اپراتور یا سایر پرسنل تعیین شده با سوابق مورد نیاز نیست

الف)  سرویس عادی ماهانه؛
ب)  سرویس سنگین هفتگی تا ماهیانه.
ج) خدمات جدی و شدید روزانه تا هفتگی؛
د)  خدمات ویژه یا نادر توسط یک فرد واجد شرایط قبل و بعد از هر نمونه از خدمات ویژه و یا نادر توصیه می شود.

2- بازرسی دوره ای جرثقیل

بازرسی چشمی توسط یک شخص منصوب برای ساخت سوابق آشکار شرایط خارجی تا ارائه مبنایی برای ارزیابی ادامه دارد.

الف) خدمات عادی —– تجهیزات در محل —– سالانه؛
ب) سرویس سنگین —– تجهیزات در محل —– سالانه؛
ج) خدمات شدید —– در بند (ب) —– سه ماهه؛
د) ویژه یا نادر خدمات —– توسط یک فرد واجد شرایط قبل و بعد از هر دفعه از خدمات ویژه و یا نادر توصیه می شود.

 

ج) بازرسی ایمنی جرثقیل دریایی (فرا ساحلی)

1-  بازرسی مکرر روزانه تا فواصل ماهانه، توسط یک فرد تعیین شده است.

2- بازرسی های دورهای ذر بازه های یک تا دوازده ماه، و یا به طور خاص توسط سازنده یا توسط یک فرد واجد شرایط توصیه می شود.

توجه داشته باشید: در هر صورت، بازه های بازرسی جرثقیل برای جرثقیل موبایل نباید بیش از یک سال و برای جرثقیل های سقفی بیش از سه سال شود.

 

برای مطالعه بیشتر در مورد بازرسی ایمنی جرثقیل های موبایل، بازرسی جرثقیل سقفی، دروازه ای و بازویی ادامه مقاله را در لینک زیر دنبال نمایید:

 

شرکت نیک بینش کارن با تست جرثقیل طبق استاندارد های روز دنیا و استاندارد های مصوب ایران با بازرسی دقیق قطعات ریز و درشت جرثقیل شما کوچکترین نقص در قطعات تا واضح ترین آنها را طی گزارشات کتبی به شما ارئه می کند و گواهی سلامت جرثقیل را با اطمینان به شما رائه میدهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + چهار =