شکایات و انتقادات


فرم نظر سنجی

احترامـاً ، خواهشمند است با پاسخگـويي دقيق به سـؤالات زيـر مارا در امـر بهبود كيفيـت خدمات يــاري رسانيـد. با تشکر مدیریت حسین جهانشاهلو

شرکت نیک بینش کارن به منظور ارتقاء سطح کیفی خود از پیشنهادات و انتقادات سازنده مشتریان استقبال می کند.

ثبت شکایات انتقادات پیشنهادات