اهمیت بازرسی آسانسور


اهمیت بازرسی آسانسور

اهمیت بازرسی آسانسور
حوادث اضطراری آسانسور، این ها واژه هایی هستند که هیچ صاحب ساختمان، پیمانکار آسانسور، متخصص تعمیر و نگهداری آسانسور، بازرس آسانسور یا مسافری نمی خواهد بشنود. با توجه به اهمیت بازرسی آسانسور خوشبختانه، حوادث جدی به لطف استانداردهای سختگیرانه بسیار نادر هستند و آسانسور یکی از امن ترین حالت های حمل و باقی است. اما اگر یک بازرسی آسانسور دوره ای  انجام نشود چه اتفاقی می افتد؟ آیا آسانسور بدون بازرسی فنی و ایمنی طبق استاندارهای بازرسی آسانسور در مدت زمان طولانی می تواند به کارکرد صحیح خود ادامه دهد؟ امنیت مسافران اولویت بازرسی آسانسور همه قوانین و استانداردهای بازرسی آسانسور در درجه اول برای ایمنی و حفظ جان مسافران و سپس جلوگیری از خسارات مالی است. بازرسان آسانسور باید تست آسانسور ... ادامه مطلب