بازرسی سالانه آسانسور


بازرسی ادواری آسانسور اجباری شد

بازرسی ادواری آسانسور
رييس اداره اجرای استاندارد خدمات اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران نیز در این خصوص می‌گوید: فراخوان اعلام شده برای بازرسی آسانسور به مدت یک سال رایگان است و در دوره‌های بعدی هزینه‌های بازرسی از متقاضیان دریافت خواهد شد. مسلم بيات، مدير كل استاندارد استان تهران با اعلام خبر فراخوان برای بازرسی ادواری آسانسور های داخلی از رايگان بودن بازرسی ادواری آسانسور به صورت محدود و طي يك مرحله خبر داد. به گفته عليپور در گذشته مالکان تنها برای اخذ پایان کار اقدام به اخذ گواهینامه می‌کردند و گواهی صادره نیز تنها برای یک‌سال اعتبار داشت اما در حال حاضر اخذ گواهینامه به صورت دوره یک ساله اجباری شده است. بازرسی آسانسور سالانه بیات گفت : طبق الزامات استاندارد ملي 1-6303 ... ادامه مطلب